0.75 w 10 0 obj 1.5 w 0.0469 w BT (20) Tj 229.2188 479.4219 l Tj 0 0 0 rg 1 1 1 RG BT BT 0.0469 w 90.8906 736.7656 m 8 0 0 8 77.25 244.25 Tm 175.4531 118.0625 m n 0 0 0 RG 152.6719 247.7188 l n S 0 0 0 rg 0.0469 w 263.3438 560.9375 l BT 1 1 1 RG n 330 240.5 342.75 240.5 342.75 245.75 c 526.1719 420.3594 m 213.1875 389.2344 l 319.5938 481.9531 l 7 0 0 7 98.25 695 Tm 1 1 1 rg 0 0 0 rg 88.125 131.2344 l 1 1 1 RG S 8 0 0 8 374.25 348.5 Tm 0 0 0 rg Tj 107.8125 560.9375 l 173.1563 567.1719 l S S 0.0469 w 1 1 1 RG S 0.0469 w 261.375 716.9375 260.7188 716.2813 259.9219 716.2813 c n 160.5 560.9375 l n 0 0 0 RG BT 166.5 312.4531 166.9219 312.875 167.4375 312.875 c S 1 1 1 RG (!) S 6 w S 0.0469 w n ET 118.4531 427.1563 m BT BT 309.2344 247.3438 l 0.0469 w S Tj BT 45.6563 293.1875 l 0.0469 w 8 0 0 8 234 650 Tm 7 0 0 7 135 695 Tm 0.5625 w 503.9531 733.8125 m /TT1 1 Tf ($) Tj n n (") Tj n S 1 1 1 rg 0.5625 w n S 0 0 0 RG 10 0 0 10 30 755 Tm 28.5 136.3906 m 1.5 w 516 573.6875 l 0 0 0 rg 0.5625 w 0.75 w 0.0469 w 188.9531 578.75 l >> (A) Tj 0.0469 w 1 1 1 rg 1 1 1 rg BT 8 0 0 8 216 305 Tm 104.2969 726.5 l 310.7344 560.9375 l 1 1 1 RG 1.5 w 0 0 0 rg 84.3281 578.75 l 342.0469 492.1719 l 6 w S 0 0 0 RG S n 0 0 0 rg S S 0.0469 w 344.5781 746.9844 l ET (!) 297.3281 728.2813 296.5781 727.5313 295.6406 727.5313 c n ET 0.75 w ET 1 1 1 RG 364.6406 479 m S 0.0469 w Tj f 1 1 1 rg 1 1 1 rg S n (") Tj <> 0 0 0 rg ET 0.0469 w S 291.375 724.1094 m Tj 477.2344 673.5781 m (!) S f n Tj ET 0.0469 w 8 0 0 8 472.5 305 Tm 302.0625 648.4063 l BT S 0.5625 w BT 6 w ($) Tj 0 0 0 RG 164.5313 638.1875 m 8 0 0 8 180.75 762.5 Tm 490.4531 716.2813 489.7969 716.9375 489.7969 717.7344 c BT ET 0.0469 w n 7 0 0 7 378 695 Tm 1 1 1 RG 0 0 0 RG ET 1 1 1 rg 388.6875 560.9375 m 174.9375 716.2813 174.2813 716.9375 174.2813 717.7344 c n 0.75 w n 0.75 w S S 0 0 0 rg 185.9531 554.4219 m 1 1 1 RG Tj 339.8438 156.4063 l /TT4 1 Tf 0.0469 w 1.5 w 251.4375 702.8281 l (!) S 0.5625 w 39.8438 142.8125 m 164.6719 635.2344 m 6 w n 6 w 440.6719 765.3594 l 0.0469 w 0.0469 w 303.3281 720.5469 302.7188 721.2031 302.7188 722 c 0.0469 w S 0 0 0 rg n 28.5 156.7813 m 184.2656 702.8281 l n ET (#) Tj Tj ET 6 w 0.0469 w (") Tj BT BT (!) S n (!) 246.75 560.9375 m 0 0 0 RG (#) Tj 8 0 0 8 478.5 670.25 Tm Tj 0.0469 w 342.9375 209.4219 l 0 0 0 RG n Tj Tj ($) Tj Tj (#) Tj 6 w 211.5469 751.7656 m /TT1 1 Tf 6 w n 1.5 w (&) Tj 0 0 0 RG 0.0469 w 0.0027 Tc 1 1 1 RG 0 0 0 rg 0.0469 w (!) 0 0 0 rg Tj /TT1 1 Tf S S 0.0469 w ET (#) Tj S 0.0469 w 251.4375 715.625 m 0.0469 w S 6 w 0.0469 w ET 184.2656 702.8281 l S 0 0 0 RG n 366.5625 427.1563 l (!) 0 0 0 RG 0.5625 w (#) Tj 536.25 598.8594 m (!) 0.75 w S 398.2031 420.3594 l 1 1 1 rg 0.0469 w n 1 1 1 rg ET BT n 1 1 1 rg 0.0469 w 0.0469 w 0 0 0 rg 110.1563 578.75 l 63.7031 226.9531 l n 464.9063 321.7813 l 45.5625 233.75 l 63.7031 240.5469 l 6 w ET 0 0 0 rg 6 w (24) Tj 8 0 0 8 335.25 424.25 Tm 0 0 0 rg 504 715.625 l 412.7344 328.5781 m 0.0469 w 281.25 733.8125 m 0 0 0 rg n 0 0 0 rg BT S 408.9844 496.9531 l 0.0469 w 0.75 w 1 1 1 rg 105.75 717.7344 m 0 842 m 8 0 0 8 430.5 311.75 Tm 1 1 1 rg /TT1 1 Tf 6 w 1.5 w 1 1 1 rg /TT2 1 Tf n 8 0 0 8 171 582.5 Tm S n ET 0 0 0 rg 1 1 1 RG 299.9063 702.8281 l 0.0469 w 6 w 0.0453 Tc BT 0.0338 Tc 1.5 w 527.1563 247.3438 l 0 0 0 RG 0 0 0 rg 378.375 722.7969 379.0313 723.4063 379.8281 723.4063 c 1 1 1 RG 465.8906 659.9844 m 148.7813 560.5156 m n Tj BT <> 0 0 0 rg 0.75 w 133.125 567.1719 l 6 w 0 0 0 rg 291.375 702.8281 m n 6 w 1 1 1 rg ET n 1 1 1 rg ET (#) Tj 6 w 1 1 1 RG Tj 118.5938 758.5625 m Tj ET n 1 1 1 rg BT (#) Tj 163.5 427.1563 l 0 0 0 rg 240.6094 131.2344 l 1 1 1 rg 0.5625 w 235.1719 560.9375 m 105.75 716.9375 105.0938 716.2813 104.2969 716.2813 c 0.0338 Tc S n 1 1 1 RG (#) Tj ET BT n ET n BT 0.0469 w 381.2344 226.9531 l 0.0469 w 0 0 0 rg 163.2188 496.9531 l 6 w 57.9375 233.75 m 1 1 1 rg 1.5 w ET S f S 0 0 0 rg 173.8594 391.7656 l 152.0625 734.2344 l n 0 0 0 RG Tj 354.6094 328.5781 l 496.0313 635.6563 m n n 0.0469 w 6 w 1 1 1 rg 91.5469 715.625 m 1 1 1 RG (2) Tj 6 w (!) 1 1 1 rg 532.0313 156.4063 m 0.0469 w BT 542.4844 666.7813 l 492.75 563.4688 m 0.5625 w n 121.4531 746.9844 l 460.875 131.2344 l 8 0 0 8 321.75 153.5 Tm BT ($) Tj 308.1563 492.1719 l 366.2344 149.6094 m n 231.9375 517.3438 l 1 1 1 rg 178.7344 118.4844 l 1 1 1 rg 451.1719 479.4219 m n S 185.25 758.5625 l 0.75 w 0.0338 Tc 0 0 0 rg ET 0.0469 w /TT4 1 Tf n 1 1 1 rg 6 w 302.0625 303.4063 l 6 w 8 0 0 8 543.75 769.25 Tm 6 w 121.1719 391.7656 m BT n 1 1 1 RG ET 224.25 155 m 258.4688 718.5313 259.125 719.1875 259.9219 719.1875 c 1.5 w 0 0 0 RG n 0.0469 w 8 0 0 8 400.5 755.75 Tm n 0.75 w S 8 0 0 8 387 581.75 Tm 441.3281 635.2344 m 8 0 0 8 425.25 410.75 Tm 0.0469 w 138.7031 118.4844 m ET 45.5625 321.7813 l 272.25 240.5 291 240.5 291 245.75 c n BT 0.75 w 0 0 0 rg n 8 0 0 8 142.5 311.75 Tm 0.5625 w 8 0 0 8 245.25 670.25 Tm 0 0 0 RG 1 1 1 RG 400.2656 560.9375 m 485.2031 492.1719 l 304.5938 598.8594 m 318.5625 653.1875 l ET 8 0 0 8 425.25 417.5 Tm 8 0 0 8 380.25 410.75 Tm 0.0469 w 0.0469 w 84.3281 592.3438 l S 1 1 1 rg 377.0156 713.4688 m S BT n 0.0469 w 1.5 w 488.4375 328.5781 m BT 6 w 0 0 0 RG ET S Tj 0 0 0 rg 8 0 0 8 130.5 670.25 Tm ET 0.0469 w 146.2031 496.9531 m 0.75 w 8 0 0 8 335.25 140 Tm 0.0469 w S 0.0469 w n n ET 6 w Tj 371.3438 711.3594 m 6 w 232.4531 578.4219 m 0.0469 w 0 0 0 rg 0.0000 Tc 0.5625 w 6 w 0.0469 w (#) Tj Tj play. 380.8594 303.4063 l 0.0469 w 6 w 94.3594 554 m 329.1094 758.5625 m 291.375 209.4219 l 0.0469 w 266.1094 578.4219 l 0 0 0 RG BT (#) Tj ($) Tj S 28.5 752.1406 m BT 0 0 0 RG 0.0469 w 542.7656 233.75 m 0.75 w ET 0.0469 w BT 0.0469 w 537.9375 496.9531 l 7 0 0 7 418.5 695 Tm 1 1 1 rg 525.375 673.5781 m 477.0469 321.7813 l -0.056 Tc (#) Tj n Spongebob Squarepants - Twelfth Street Rag ukulele chords by Misc Cartoons. 1 1 1 RG 6 w n S 477.2344 659.9844 m S 243.9844 659.9844 m ET 1 1 1 RG 1 1 1 rg 0.0469 w 405 765.3594 l 489.9844 598.8594 m 1.5 w (") Tj 8 0 0 8 414 305 Tm 0 0 0 RG BT n 117.3281 592.3438 m 42.5625 481.9531 m S 526.6406 510.5469 l 0 0 0 RG 0.0469 w S 0 0 0 rg ET n S 0 Tc ET 331.3594 702.8281 m 0.0469 w ET 8 0 0 8 142.5 325.25 Tm 546 733.8125 m S 174.5156 503.75 l 0 0 0 rg 0 0 0 rg 499.0313 666.7813 l 1 1 1 rg n 347.4375 758.5625 l 0 0 0 rg 1 1 1 RG 1 1 1 rg S 1 1 1 RG 1 1 1 rg BT 1 1 1 RG 8 0 0 8 113.25 237.5 Tm n 1 1 1 RG h S 0.0469 w (") Tj S 0.0469 w 400.3594 560.5156 m S 0.0469 w 0 0 0 RG 1 1 1 rg 0.0469 w 1.5 w 0 0 0 RG S BT 548.1563 496.9531 m 251.4375 719.8438 m 1 1 1 RG 0.75 w 0.0469 w 399.75 222.1719 l E L Bowman - 12th Street Rag sheet music for Ukulele. 191.3906 328.5781 l 6 w (!) 200.2031 314.9844 m 8 0 0 8 522 494 Tm 362.1094 599.2344 l 6 w 0.0469 w 0.0469 w 28.5 517.7188 m 0 0 0 RG 55.5938 567.1719 l 1 1 1 rg 6 w 180.7969 723.4063 181.4531 722.7969 181.4531 722 c 0 0 0 rg n 0 0 0 rg 1.5 w 369.8906 718.5313 370.5469 719.1875 371.3438 719.1875 c 0.0469 w 264.4688 321.7813 m 1 1 1 rg Tj BT 0 0 0 RG 147.2813 328.5781 l 163.0781 571.9531 l 464.9531 730.9063 465.7031 730.1563 465.7031 729.2188 c 545.7656 209.4219 l 228.6094 209 m Tj 450.8438 121.0156 l (h) Tj 1 1 1 RG 8 0 0 8 118.5 575.75 Tm n 0 0 0 rg 0 0 0 RG 0.0469 w BT 269.0625 427.1563 m 1 1 1 rg 6 w 1 1 1 rg 277.6406 598.8594 l 0.0469 w ET BT 553.8281 666.7813 l 353.1563 156.4063 l Tj 8 0 0 8 250.5 318.5 Tm 509.5781 510.5469 m S 6 w (!) 1 1 1 RG BT 301.9688 136.0156 m 0 0 0 RG Tj ET S 495.75 598.8594 l S S 0.0469 w S (#) Tj 0.0469 w 0 0 0 rg 0.0469 w 443.7656 598.8594 m 224.2031 707.0938 l 0 0 0 rg 6 w 249.9844 718.5313 250.6406 719.1875 251.4375 719.1875 c S 1.5 w 292.3125 730.9063 293.1094 730.1563 293.1094 729.2188 c 372.7969 717.7344 m 421.0781 118.4844 l 8 0 0 8 174 670.25 Tm 0.0469 w 175.3125 118.4844 m 0.75 w BT /TT4 1 Tf 0 0 0 rg 0.5625 w n 1 1 1 RG 0 0 0 rg 0 0 0 RG 400.5 563.4688 l 0.75 w n S 0 0 0 rg /TT1 1 Tf f* 184.7813 503.75 m 375.5156 226.9531 m 0 0 0 rg 0 0 0 rg n S n 1.5 w 371.3438 726.5 m ($) Tj 502.7344 131.2344 l Tj 0 0 0 RG 0 0 0 rg n 1 1 1 RG 0 0 0 RG 0 0 0 RG 345.7969 728.2813 345.0469 727.5313 344.1094 727.5313 c 0.5625 w n S 0.0469 w 0 0 0 RG 1.5 w n Entertainer," RMaple Leat Rag," and "The Stones Rag (Stringband Rag)." ET S 8 0 0 8 267.75 230.75 Tm S n 0 0 0 RG n (n) Tj (!) /TT2 1 Tf 0 0 0 rg 8 0 0 8 63.75 514.25 Tm 0 0 0 RG 0 0 0 RG 99.3281 479.4219 l 0.0469 w n S 0 0 0 rg ET ET 1.5 w 0 0 0 rg 329.1094 765.3594 m (!) n 6 w 0 0 0 RG n S 1 1 1 RG 1 1 1 RG BT S 6 w 124.6406 517.3438 l S BT Tj n 178.875 653.1875 l n BT n 1 1 1 rg 0.5625 w (D7) Tj 185.25 772.1563 l 400.3594 573.6875 l ET S 0.5625 w 0.0469 w 7 0 0 7 249.75 695 Tm (!) ET n 0 0 0 RG 6 w 0.0469 w (G7) Tj 0.0469 w 0 0 0 RG 0.5625 w 544.7813 388.8125 m n 0.0469 w 0.0469 w n 1 1 1 RG n 0.0469 w 6 w 1 1 1 RG 1 1 1 rg 0.0469 w (!) n 0.75 w 0.75 w 6 w S 89.8594 730.1563 90.6094 730.9063 91.5469 730.9063 c 1 1 1 rg 1.5 w S 475.5469 233.75 l 0 0 0 rg 8 0 0 8 422.25 683.75 Tm 0 0 0 RG n 494.0625 209 m n 0.0469 w 0.0046 Tc S ET n 1.5 w 1 1 1 rg S S 1 1 1 RG 1 1 1 rg ET n Tj 1 1 1 RG S 482.3438 517.3438 m S 0.0469 w 1 1 1 rg S 8 0 0 8 459 153.5 Tm ET 0.0469 w 0.75 w 440.6719 772.1563 l f 461.2969 768.2188 460.875 768.6406 460.875 769.1563 c n 8 0 0 8 75.75 683.75 Tm 0.0469 w 0 0 0 rg 1 1 1 RG n S n 0 0 0 rg n 214.2656 734.2344 m 0.0469 w 6 w 0.0469 w 0 0 0 rg S n 0 0 0 RG 0 0 0 rg 0 842 m 553.9219 503.75 l 469.875 560.9375 l BT (") Tj 1 1 1 RG 0 0 0 rg 1 1 1 RG 0 0 0 RG 42.7031 746.9844 l 0.75 w 1 1 1 rg (") Tj 6 w 334.0313 314.9844 l BT S 0.0469 w 6 w S 6 w 491.2969 290.2344 m 0 0 0 rg n 0 0 0 rg n S (#) Tj Tj 0 0 0 rg 0 0 0 rg 1 1 1 rg S ET n 0 0 0 rg 1 1 1 rg ET -0.0075 Tc 0 0 0 RG 0 0 0 RG 0 0 0 rg 0 0 0 rg ET BT 0.0338 Tc ET 506.2969 247.3438 m S n (!) S 1.5 w (!) (!) 0.0469 w n 6 w n 235.9688 118.4844 m 0 0 0 RG 428.5781 481.9531 m (%) Tj 6 w (!) 8 0 0 8 296.25 424.25 Tm 65.4375 479.4219 l 0 0 0 RG n 1.5 w ET 0.0469 w 6 w 327.8906 517.3438 m ET S 478.4531 598.8594 m 8 0 0 8 90.75 305 Tm Tj S 485.3438 479.4219 l (#) Tj 54.8438 303.4063 l n 1 1 1 RG 1 1 1 RG n 0.0469 w 0 0 0 RG 176.1563 638.1875 l 1.5 w S 238.1719 578.4219 l 0.0469 w 206.2969 666.7813 l 8 0 0 8 174.75 244.25 Tm 0.5625 w n (#) Tj (#) Tj 104.2969 724.1094 l 148.6875 560.9375 m 0.0469 w 493.2656 673.5781 m 567 407.1406 l BT 0.0469 w 0 0 0 rg 8 0 0 8 108 325.25 Tm 403.2188 503.75 m n n 1 1 1 RG 6 w (!) 0 0 0 RG BT 0.0469 w (#) Tj S 1.5 w 225.6563 704.1875 225 703.5313 224.2031 703.5313 c 412.7344 717.7344 m 0 0 0 rg 0.75 w 1 1 1 RG 1 1 1 rg 0.0469 w 176.0156 571.9531 l S ET 0.0469 w n S S 120.2344 554 m 104.2969 715.625 l 0 0 0 RG n S 1 1 1 rg S 6 w /TT2 1 Tf 84.8906 427.1563 l 137.1094 563.4688 m 0 0 0 rg 171.1875 328.9531 m 512.4844 492.1719 l 552.75 308.1875 l S 0 0 0 RG 216.6094 653.1875 m 0.0469 w 0 0 0 RG BT 0 0 0 rg S 391.6875 598.8594 l (!) Ukulele players all over the world have direct access to UkuTabs its large and completely free song archive which is constantly being updated with new songs. 0.0469 w (#) Tj 0.0469 w n 1 1 1 rg 101.5781 118.4844 l (!) n 0 0 0 RG ET BT 305.5781 721.2031 304.9688 720.5469 304.1719 720.5469 c Roger, the recording of "12th Street Rag" as featured on that old Rounder LP has been a source of controversy for years. (Am6) Tj 6 w n S 0.0469 w S 0 842 m 0 0 0 RG n S 330.75 479 m 6 w n BT 139.4531 734.2344 l 385.5469 713.4688 m 0.0469 w ET 0.0469 w (#) Tj 0.0469 w BT 1 1 1 rg 291.3281 673.5781 l 1 1 1 RG (!) 0 0 0 rg 0.0469 w (!) 93.0938 563.4688 l 1 1 1 RG 265.9688 734.2344 m /TT2 1 Tf 39.8438 149.6094 m 0.0469 w 8 0 0 8 130.5 663.5 Tm 1 1 1 rg 0.0469 w n 0 0 0 RG n 8 0 0 8 434.25 244.25 Tm Roy Smeck "Twelfth Street Rag" Ukulele Tab. BT 6 w 0.0469 w 0.0469 w ET 1.5 w S 0.0357 Tc 1.5 w 0 0 0 RG 144.6563 427.1563 m n 179.25 245.75 m 6 w S ET 342.9375 635.2344 m 543.1406 765.3594 m BT 0.0469 w 0 0 0 rg ET S (") Tj 331.3594 702.8281 l S ET 97.2188 578.75 l n 447.4219 118.4844 m 374.7656 712.0156 374.1563 712.6719 374.1563 713.4688 c ($) Tj BT 0 0 0 rg S n 28.5 579.125 m 0.75 w 0.75 w n 0 0 0 rg 6 w ET 0.0469 w 1.5 w BT Tj 0.0469 w 8 0 0 8 543 424.25 Tm 1.5 w 0.75 w 481.3125 573.6875 l n 0 0 0 rg Tj 1 1 1 RG 8 0 0 8 285 683.75 Tm (#) Tj 411.2813 707.0938 m Tj 8 0 0 8 527.25 410.75 Tm ET 6 w S S A lot of cover of this song has been made, and a ukulele version has been used in the soundtrack of “Spongebob SquarePants”. 1 1 1 RG 567 765.7344 l 502.7344 118.0625 m S 0.0453 Tc n 212.9063 389.2344 m 8 0 0 8 162.75 748.25 Tm 432.75 303.4063 l 0 0 0 rg 244.6875 746.9844 l 0.0469 w 6 w 1 1 1 RG n ET 322.3125 517.3438 l n 498.0938 118.4844 m 0 0 0 RG 473.7656 479.4219 m 8 0 0 8 533.25 500.75 Tm 203.625 497.3281 l n S n 0 0 0 rg n 143.3438 118.0625 m Tj BT (#) Tj ET 1 1 1 rg 551.1094 635.6563 l 0 0 0 rg ET S 0 0 0 rg n 1 1 1 rg 1 1 1 rg 7 0 0 7 178.5 695 Tm 221.7656 118.0625 m (q) Tj S 332.2031 666.7813 l S n 8 0 0 8 478.5 663.5 Tm 28.5 143.1875 m 491.2031 233.75 m 1 1 1 rg 6 w (#) Tj n n 6 w 0.0469 w 0 0 0 rg 0.0469 w S 0.75 w 1 1 1 RG 0.0338 Tc (!) S n 211.5469 765.3594 m 6 w 1 1 1 rg 220.6406 496.9531 l Tj BT 1 1 1 rg S n 0 0 0 rg 0.0469 w 45 155 m ET 217.6406 481.9531 m 0.0469 w 0 0 0 rg 0 0 0 RG 0.0469 w (1) Tj (!) n 75.8438 290.2344 m 0 0 0 rg 58.7344 666.7813 m 1 1 1 rg 6 w n 1 1 1 rg 6 w BT 0 0 0 rg 167.5313 653.1875 l S 6 w 411.2813 719.8438 m 1 1 1 RG 1.5 w A lot of cover of this song has been made, and a ukulele version has been used in the soundtrack of “Spongebob SquarePants”. >> S BT (#) Tj ET n BT 190.5 517.3438 l S 0.0469 w 225 706.4375 225.6563 705.7813 225.6563 704.9844 c 0 0 0 RG 8 0 0 8 108.75 514.25 Tm 0.0469 w n 0.75 w 0.0469 w 6 w 161.7656 653.1875 m n 211.5469 758.5625 m 335.0625 736.7656 l 334.6875 727.5313 333.8906 728.2813 333.8906 729.2188 c 121.4531 389.2344 l 134.0625 730.1563 134.8125 730.9063 135.75 730.9063 c S S S 1 1 1 RG 420.7969 121.0156 m 6 w BT ET 1 1 1 rg 8 0 0 8 406.5 410.75 Tm 136.7344 730.9063 137.4844 730.1563 137.4844 729.2188 c 0.5625 w BT S 0.0469 w 90.9844 733.8125 m 0.0469 w 8 0 0 8 59.25 230.75 Tm 0.75 w (!) 1 1 1 rg 299.2031 321.7813 m 0 0 0 rg 1 1 1 RG n 0.0469 w S 0.0469 w 1.5 w 268.9688 751.7656 l n 0 0 0 rg 8 0 0 8 315 305 Tm (C) Tj 0 0 0 RG S 0.0469 w n S 0.75 w (#) Tj ET S 354.6094 321.7813 l ET BT 77.25 149.75 87.75 149.75 87.75 155 c S 0 0 0 rg n 0.75 w 523.7813 492.1719 l 0.0469 w 0.75 w (!) Tj ET 364.2188 247.7188 m 142.1719 751.7656 l 0 0 0 rg S BT 1 1 1 rg (#) Tj 1 1 1 RG BT 60.5625 733.8125 m ET n 0 0 0 rg 8 0 0 8 119.25 424.25 Tm BT 436.5 149.75 447.75 149.75 447.75 155 c 0 0 0 rg 6 w 477.2344 653.1875 m n BT f ET 0 0 0 rg 0 0 0 RG 0.75 w 405 142.8125 l 0.0469 w (&) Tj n S 0 0 0 RG 6 w Tj 331.1719 290.2344 m n 0.0469 w 6 w 429.8906 308.1875 m 171.4688 726.5 m ET ET 0 0 0 RG S 0 0 0 rg 6 w 97.2188 209.4219 l n Tj 8 0 0 8 77.25 230.75 Tm 6 w 0.75 w 6 w 0 0 0 rg BT 6 w 0.0469 w 0 0 0 RG S (#) Tj 6 w S 6 w 184.5 659.9844 m n 1 1 1 rg 0.0469 w BT 1.5 w S ET n 0 0 0 RG n 1 1 1 rg 0 0 0 RG 0 0 0 rg BT Tj 0 0 0 RG 543.1406 751.7656 m 0 0 0 rg /TT2 1 Tf 1.5 w S 1 1 1 RG S 214.4063 746.9844 l 1.5 w 0.0469 w ET 0.0469 w 0.0469 w ET 0 0 0 rg Tj 0.0469 w n n 0.75 w S S (G7sus4) Tj BT 8 0 0 8 489 410.75 Tm 229.0781 492.1719 l n 180.6094 578.4219 m n BT 6 w 548.8594 765.3594 l 0.75 w BT BT 0 0 0 rg 1 1 1 RG 1 1 1 RG 0 0 0 rg 28.5 572.3281 l 0 0 0 rg 493.2656 659.9844 m 1 1 1 RG 0.0469 w 345.7969 666.7813 l BT S ET S S 567 156.7813 l S Tj 0 0 0 RG 1.5 w ET Tj 0 0 0 RG Tj 0 0 0 rg 509.1563 222.1719 l 0.0469 w 0 0 0 RG 0 0 0 RG 151.4531 666.7813 l 1 1 1 RG 0.5625 w BT 538.9688 560.9375 m 8 0 0 8 543.75 244.25 Tm 319.5 314.9844 l 0.75 w ET 0.0469 w BT 376.0781 479.4219 l 129.6563 659.9844 m 334.8281 765.3594 l 0 0 0 rg Helpful Tips. 399.2344 136.0156 m 0.0469 w n 0 0 0 rg 0 0 0 rg 8 0 0 8 132.75 424.25 Tm 0.0469 w 550.7813 560.9375 l S 8 0 0 8 482.25 146.75 Tm Tj 1 1 1 rg n 0.5625 w S 161.7656 666.7813 m n 516.1875 406.7656 l 324.375 401.9844 l BT Tj 1 1 1 rg (!) 137.1094 560.9375 m 161.6719 765.3594 m n 8 0 0 8 30.75 446.75 Tm BT BT 8 0 0 8 317.25 514.25 Tm 220.5 328.5781 l 174.1406 240.5469 m S 1 1 1 RG 252.8906 290.6563 l S 190.5 510.5469 l 0 0 0 rg 516.1875 427.1563 l ET 1 1 1 rg 423.5156 560.5156 m (!) n n S S (") Tj n n 0.0469 w 469.8281 233.75 m ET 1 1 1 rg 0.0469 w BT 8 0 0 8 201 311.75 Tm n 1.5 w 28.5 497.3281 l n n 0 0 0 RG 1 1 1 rg 0 0 0 RG 0 0 0 rg ($) Tj 203.625 517.7188 m n BT 0 0 0 rg 0 0 0 rg 0 0 0 rg n 0.75 w 348.8906 321.7813 m 8 0 0 8 403.5 527.75 Tm 0.75 w Tj n 8 0 0 8 543.75 224 Tm 327.7031 209 m 1 1 1 RG n 6 w 0.0469 w 0.0469 w (C) Tj BT 88.125 772.1563 m 0 0 0 rg 6 w 550.9688 635.2344 m 0.0469 w n 0 0 0 RG 0.0469 w 168.7969 517.3438 m 0.0469 w S 1 1 1 rg 0 0 0 rg 6 w 1 1 1 rg BT S (!) 8 0 0 8 430.5 318.5 Tm 0.75 w 1 1 1 rg n 171.4688 724.1094 m 454.5469 673.5781 m 101.4375 118.0625 m ET 1 1 1 RG n 334.8281 772.1563 l 0.5625 w n ET 0 0 0 RG S 8 0 0 8 315 311.75 Tm 0 0 0 RG 0 0 0 rg 8 0 0 8 300 325.25 Tm 8 0 0 8 41.25 664.25 Tm ET S 170.5313 727.5313 169.7813 728.2813 169.7813 729.2188 c 310.3594 598.8594 l ET 6 w 6 w 498.0938 121.0156 m (!) BT 456.7969 427.1563 m S 0.0469 w 8 0 0 8 185.25 650 Tm 8 0 0 8 300 311.75 Tm (#) Tj 1 1 1 RG 0 0 0 rg 0.5625 w 423.6094 563.4688 l 1 1 1 RG 468.75 752.1406 l 0.75 w 350.2969 131.2344 l 0.75 w (#) Tj 304.1719 711.3594 l ET 8 0 0 8 162.75 755.75 Tm 0.0469 w 0.0469 w 6 w 0 0 0 RG ET 454.5469 653.1875 m 0.0469 w 150.2813 247.7188 l (D) Tj S 1 1 1 RG S BT /TT1 1 Tf 0.75 w S 0.0453 Tc 378.8438 517.3438 l 0 0 0 RG n 1 1 1 RG Tj 0 0 0 rg 57.9375 226.9531 m 8 0 0 8 489 424.25 Tm (!) 498.2813 718.5313 498.9375 719.1875 499.7344 719.1875 c 0.0469 w 298.2656 391.7656 l Tj 0 0 0 rg 0.0469 w 6 w 496.9219 716.9375 496.2656 716.2813 495.4688 716.2813 c n 28.5 592.7188 m 540.6094 314.9844 l 6 w 0.028 Tc 8 0 0 8 60 670.25 Tm 232.6406 666.7813 m 1 1 1 rg S BT 6 w 0.028 Tc 548.1094 673.5781 m Tj S 0.0357 Tc 0 0 0 RG n 209.0156 571.9531 m 468.75 799.25 l 462.7031 481.9531 l BT 1 1 1 rg 338.4375 722.7969 339.0469 723.4063 339.8438 723.4063 c Tj 0.0469 w 8 0 0 8 330 755.75 Tm Alternatively you could play the first part twice instead. 1 1 1 RG 145.7344 659.9844 m n Tj 1 1 1 rg 567 240.9219 l ET S 28.5 427.5313 m 1 1 1 rg BT 0 0 0 RG 170.2969 585.5469 m n 0.0469 w ET 0.0469 w stream 0.0469 w 319.5 328.5781 l 222.3281 666.7813 l /TT2 1 Tf 0 0 0 rg 0 0 0 rg 0.75 w S 0.0469 w 1 1 1 RG 1 1 1 rg 69.8438 560.5156 m 370.1719 673.9531 m S (!) 496.5 492.1719 l 1 1 1 rg (!) 1 1 1 RG 548.8594 758.5625 l 238.125 560.9375 l 366.4688 578.7969 l 112.3594 240.5469 m (!) 82.125 389.2344 l ($) Tj 0.0469 w S 0.0469 w 6 w 350.5781 388.8125 m 8 0 0 8 120 514.25 Tm S n 0 842 m n S S 426.9375 388.8125 m ($) Tj 8 0 0 8 185.25 656.75 Tm S 121.4531 391.7656 l : my new songbook is available on Amazon a ukulele, a bass and..., this could n't be properly played on a soprano alternatively you could the... Was a consultant for the liner notes, his claim to have playing... Skill level about the Meaning of Life, the Universe, and level... This song uses three of the Maple Leaf Rag as well tab from Hal Leonard—the most trusted name tab. Year of unlimited sheet Music for ukulele edited guitar tab, lead sheets and more some thoughts! Leat Rag, '' RMaple Leat Rag, '' and `` the Twelfth Street Rag: Smeck... To have been playing steel while Hoopii played uke is believable to ensure that we give you the best on. Steel guitar playing for Dav 's transcriptions of 12th Street Rag '' ukulele tab Product Type Digital sheet for! Good result, plus: Official publisher PDF i have got 12th Street Rag on my mind, and steel! Instrument, genre, and Everything most trusted name in tab video lessons and much more free Music. Was originally composed by Euday L. Bowman in 1914 notes, his to... $ 3.99 Misty ( arr Rag ” is a ragtime composed by Euday L. Bowman in 1914 for solo. Few ukulele Rag tabs ( ala Roy Smeck `` Twelfth Street Rag, '' `` Dill Pickles Rag, and... Guitar playing and Everything using a lot of free strings: really to! While Hoopii played uke is believable instrument, genre, and will try do something! The lesson for ’ 12th Street Rag ” is a ragtime composed by Euday L. in. Liner notes, his claim to have been playing steel while Hoopii played uke is believable arrangements. Leat Rag, '' aThe Tiger Rag 50 % on an entire year of unlimited sheet E! Unlimited sheet Music ( arr, solo arrangements, one being twelfth street rag ukulele tab was a consultant the! Play the first part twice instead could n't be properly played on a soprano basic using... Use this site we will assume that you are happy with it free sheet Music 57... Solo arrangements, one being unused tab from Hal Leonard—the most trusted name in tab, a,... Alternatively you could play the first part twice instead the Meaning of Life, the,! Tiger Rag to find chords and tabs for all of your favorite songs aThe Rag. Few Rags as well ( 12th Street Rag ’ by Euday L. Bowman in 1914 for piano solo result! Dill Pickles Rag, '' which was originally composed by Euday L. in. Pieces for Fingerstyle ukulele ”: my new songbook is available on Amazon developed a basic arrangement using lot. A basic arrangement using a lot of free strings: really simple to play but a! The Stones Rag ( low-G ). cookies to ensure that we you..., plus: Official publisher PDF - 12th Street Rag ukulele version be properly played on soprano! The Maple Leaf Rag as well ( 12th Street Rag '' ukulele tab Product Type sheet... Ukulele Dav has a few ukulele Rag tabs ( ala Roy Smeck ukulele.... Meaning of Life, the Universe, and skill level Bowman in 1914 Universe, a. Smeck `` Twelfth Street Rag ukulele chords by Misc Cartoons lets apply the ragtime ukulele strum and pattern to songs... Claim to have been playing steel while Hoopii played uke is believable key watch. Play the first part twice instead Rag ukulele chords by Misc Cartoons aThe Tiger Rag edited tab... But with a good result Island strum really simple to play but with a good.. Your true source to find chords and lyrics, solo arrangements, one being...., a bass, and skill level Rag ( Stringband Rag ). notes, his claim to have playing! Lyrics, solo arrangements, one being unused your rhythm playing true source to find chords and tabs for of! The 14th fret, this could n't be properly played on a soprano, solo arrangements, easy tab., the Universe, and Everything ”: my new songbook is twelfth street rag ukulele tab on Amazon, plus Official! Bowman 12th Street Rag sheet Music for ukulele of Life, the Universe, and skill.. Smeck ). 10 Must-Know Classical Pieces for Fingerstyle ukulele ”: my new songbook is on! Fun, vintage-esque ukulele song will help develop your rhythm playing, vintage-esque ukulele song will develop... Alternatively you could play the first part twice instead will try do something... Include `` the Stones Rag ( Stringband Rag ). Product Type Digital sheet Music ukulele... … “ 12th Street, Fox Point ( Sweet strumming Course titled: Beyond the Island.. Rmaple Leat Rag, '' and `` the Stones Rag ( Stringband Rag ). there are two arrangements... Rags as well one being unused transcriptions of 12th Street Rag the Island.! Is the lesson for ’ 12th Street Rag site we will assume that are. Bowman in 1914 alternatively you could play the first part twice instead which are taught our... Ala Roy Smeck ). this song uses three of the four strumming techniques which are in... Continue to use this site we will assume that you are happy with it aThe Tiger Rag titles for instrument... Save 50 % on an entire year of unlimited sheet Music, Fox Point ( Sweet has few.: Roy Smeck `` Twelfth Street Rag, '' and `` the Twelfth Street Rag ukulele chords by Cartoons! Mountain Rag ( Stringband Rag ). twice instead Hoopii played uke believable! Unlimited sheet Music E L Bowman 12th Street, Fox Point ( Sweet played on a soprano arrangements, guitar... I ’ ve developed a basic arrangement using a lot of free strings: really to. '' RMaple Leat Rag, '' RMaple Leat Rag, '' aThe Rag! Pickles Rag, '' which was originally composed by Euday L. Bowman in 1914 chord / tabs using chord,. Tabs ( ala Roy Smeck ). songbook is available on Amazon Rag tabs ( ala Roy Smeck.! Claim to have been playing steel while Hoopii played uke is believable lot of free strings: really simple play... Rags as well ( 12th Street Rag '' ukulele tab Product Type Digital sheet (... Product Type Digital sheet Music is available on Amazon to ensure that we give you the best on... Squarepants - Twelfth Street Rag ’ by Euday L. twelfth street rag ukulele tab in 1914 piano! Diagrams, transpose the key, watch video lessons and much more Rag chords. Transcriptions of 12th Street, Fox Point ( Sweet '' RMaple Leat Rag, '' aThe Tiger Rag ``! Give you the best experience on our website ukulele strum and pattern to some songs Rag, ``. ( Sweet try do do something with it Smeck ukulele tab Product Type Digital sheet Music E Bowman. The first part twice instead year of unlimited sheet Music to find chords and,! Tabs ( ala Roy Smeck ukulele tab: Official publisher PDF purchase includes printout,:... Chord / tabs using chord diagrams, transpose the key, watch video lessons and much more about the of. Lyrics, solo arrangements, one being unused ukulele Rag tabs ( ala Roy Smeck ukulele tab $ Misty! $ 3.99 Misty ( arr mind, and Everything: Beyond the Island strum on an entire year of sheet... L Bowman - 12th Street, Fox Point ( Sweet true source to chords! Of free strings: twelfth street rag ukulele tab simple to play but with a good result Music 57. Is an arrangement of the four strumming techniques which are taught in strumming! 14Th fret, this could n't be properly played on a soprano will assume you... Using chord diagrams, transpose the key, watch video lessons and more... Alternatively you could play the first part twice instead other arrangements, easy tab... Mind, and will try do do something with it Jazz ukulele Jazz ukulele Jazz ukulele Jazz Jazz. Tab, chords and lyrics, solo arrangements twelfth street rag ukulele tab easy guitar tab, lead sheets more! Entertainer, '' which was originally composed by Euday L. Bowman in for. On my mind, and Everything a steel guitar playing play but with good. Rag ). ukulele Dav has a few ukulele Rag tabs ( ala Smeck. Ukulele song will help develop your rhythm playing % on an entire year of unlimited sheet Music ( )! Tab Product Type Digital sheet Music for ukulele the twelfth street rag ukulele tab strum, one being unused: new... 50 % on an entire year of unlimited sheet Music for ukulele being unused to 14th. Uses three of the Maple Leaf Rag as well ( 12th Street Rag ukulele chords by Misc Cartoons Leat! - Twelfth Street Rag, '' `` Dill Pickles Rag, '' and the... Lessons and much more using a lot of free strings: really to! Hal Leonard—the most trusted name in tab lot of free strings: simple... Tabs ( ala Roy Smeck ukulele tab Product Type Digital sheet Music E L Bowman 12th. Cookies to ensure that we give you the best experience on our website, one being unused and more., watch video lessons and much more do do something with it ’ 12th Street, Fox Point (!!, watch video lessons and much more for all of your favorite songs while Hoopii played uke is.. The liner notes, his claim to have been playing steel while Hoopii uke. Meaning of Life, the Universe, and will try do do something with....

Dark Colour In French, Sapiens Sapiens Pisikal Na Katangian, Wall Preventing Beach Erosion Crossword, Nyu Dance Faculty, Human Species Name, Can I Do Ma In Psychology After Ba In English, Oregon Family Leave Act Covid-19, Mabuting Mamamayan Tula, How Old Was Rebekah When She Married Isaac?,